İmalat Haritası ve Halihazır Hazırlanması

Maden Haritaları, ulusal standartlarda, bu konuda kişilerce son teknolojiyi kullanarak, en hassas şekilde, haritalarını, tüm sorumluluk ve hassasiyeti gözeterek hazırlamaktadır.

 • Jeolojik/Topografik Haritalarının Hazırlanması
 • Halihazır/Termin/Restorasyon Haritalarının Hazırlanması
 • Son Durum İmalat Haritalarının Hazırlanması
 • Vaziyet Planı Hazırlanması
 • Dekapaj ve Kesin Hesap Ölçümü
 • Hidrojeoloji ve Kaynak Haritalarının Hazırlanması
 • 3 Boyutlu Kaynak Rezerv Maden Modellemesi
 • Aplikasyon (Arazi Tespiti)
 • Yol Projeleri
 • Baraj Projeleri
 • İfraz Tevhid
 • HES, GES ve Res halihazır haritalarının ölçüm, çizim ve kurum teslimi.